#Uczeń Lekcje indywidualne

130 zł za godzinę od 11:00 do 22:00

195 zł za godzinę od 8:00 do 10:00 oraz w soboty (+50%)

260 zł za godzinę w niedziele (+100%)

130 zł za godzinę od 11:00 do 22:00

195 zł za godzinę od 8:00 do 10:00 oraz w soboty (+50%)

260 zł za godzinę w niedziele (+100%)

150 zł za godzinę od 11:00 do 22:00

225 zł za godzinę od 8:00 do 10:00 oraz w soboty (+50%)

300 zł za godzinę w niedziele (+100%)

#Rekomendacja Sprawdź co uczniowie myślą o lekcjach ze mną