#Uczeń Lekcje indywidualne

200 zł za godzinę od 11:00 do 19:00

300 zł za godzinę od 8:00 do 10:00, od 20:00 do 22:00 (+50%)

400 zł za godzinę w soboty i niedziele (+100%)

200 zł za godzinę od 11:00 do 19:00

300 zł za godzinę od 8:00 do 10:00, od 20:00 do 22:00  (+50%)

400 zł za godzinę w soboty i niedziele (+100%)

250 zł za godzinę od 11:00 do 19:00

375 zł za godzinę od 8:00 do 10:00, od 20:00 do 22:00  (+50%)

500 zł za godzinę w soboty i niedziele (+100%)

#Rekomendacja Sprawdź co uczniowie myślą o lekcjach ze mną