#Uczeń Lekcje indywidualne

180 zł za godzinę od 11:00 do 19:00

270 zł za godzinę od 8:00 do 10:00, od 20:00 do 22:00 oraz w soboty (+50%)

360 zł za godzinę w niedziele (+100%)

180 zł za godzinę od 11:00 do 19:00

270 zł za godzinę od 8:00 do 10:00, od 20:00 do 22:00 oraz w soboty (+50%)

360 zł za godzinę w niedziele (+100%)

210 zł za godzinę od 11:00 do 19:00

315 zł za godzinę od 8:00 do 10:00, od 20:00 do 22:00 oraz w soboty (+50%)

420 zł za godzinę w niedziele (+100%)

#Rekomendacja Sprawdź co uczniowie myślą o lekcjach ze mną