Anuluj preloader
 FENOMEN WIZUALNEJ MATEMATYKI

FENOMEN WIZUALNEJ MATEMATYKI

Kilka lat temu spotkałam się z zagadnieniem wizualnej matematyki. To kreatywne podejście w nauce, które proces uczenia opiera na multisensoryczności, czyli zaangażowaniu – jeśli to możliwe – wszystkich sposobów przyswajania wiedzy: wzrokowego, słuchowego i kinestetycznego. To zagadnienie dokładniej omawiam w…

 KORZYŚCI DLA UCZNIA

KORZYŚCI DLA UCZNIA

Badania wykazują, że ludzie odbierają napływające do nich informacje za pomocą trzech głównych kanałów sensorycznych: wzrokowego, słuchowego i kinestetycznego. Oznacza to, że uczniowie potrzebują podawania wiedzy w różny sposób. Dlatego właśnie opracowałam unikatową metodę nauczania, którą nazwałam „Wizualna matematyka”. Dzięki…

 NASTAWIENIE MA ZNACZENIE

NASTAWIENIE MA ZNACZENIE

Ludzie uczą się różnymi sposobami. Korepetycje z matematyki, które prowadzę od 2017 roku, są tak skonstruowane, aby uczeń, bez względu na styl przyswajania wiedzy, zrozumiał dane zagadnienie i potrafił samodzielnie je rozwiązać. Zaangażowanie wielu zmysłów (tzw. multisensoryczność) sprzyja  pobudzaniu możliwości…